Gezinstherapie - Oudertherapie

Een gezin is voortdurend in beweging en moet zich voortdurend aanpassen. Een gezinslid dat het moeilijk heeft, onderlinge spanningen en ruzies, verschillende levensfases,... Er zijn heel wat momenten dat een gezin een nieuwe uitdaging krijgt en er een nieuw evenwicht moet gezocht worden.Vaak loopt dit vanzelf, maar regelmatig zorgt dit ook voor spanningen binnen een gezin. Wanneer je als gezin hier niet uit raakt, kan het raadzaam zijn hiervoor een gezinstherapeut te contacteren.

Gezinstherapie

We geloven er in dat elk gezin krachten en mogelijkheden heeft om te kunnen groeien en evolueren. Hierbij hebben we oog voor de ontwikkeling en groei van het gezin, maar ook de ontwikkeling en het welbevinden van de leden van het gezin. Zowel het gezin als de individuen hebben vaak een ontwikkelingsopdracht te volbrengen. De gezinstherapeut kiest geen kant, en beoordeelt niet. Tijdens de therapie werken we samen aan het creëren van een veilige sfeer, waarbij ieders mening en visie beluisterd kan worden in alle openheid. Op die manier zal de therapeut samen met jullie zoeken wat de verschillende noden zijn, en samen met jullie zoeken naar oplossingen op maat.

Oudertherapie

Vaak zijn het vooral de ouders die veel vragen hebben rond hoe ze met hun kinderen moeten omgaan. Er kunnen redenen zijn om te kiezen voor een therapie voor de ouders apart, zoals wanneer thema's uit het verleden meespelen of er al een individuele therapie lopende is voor hun kind. Soms kan oudertherapie dan aangewezen zijn. Hierbij zullen we steeds een goede afweging maken of gezinstherapie of oudertherapie de best keuze is.

Klaar voor verandering? Plan je eerste gesprek

Onze partners getuigen

vzw Sporen

Sporen vzw is actief in de Jeugdhulp in Vlaams-Brabant en Brussel. Onze medewerkers werken samen met gezinnen en families in moeilijke en complexe situaties. Voor ondersteuning, coaching en herstel doen wij regelmatig beroep op Linda Mommen en haar team in Unio.